Delikates BELA

– mlečni proizvod sa dodacima biljnih masti , delikatnog i blagog ukusa. Konsistencija Delikatesa Bela spada u grupu mekih mlečnih proizvoda sa dodacima biljnih masti.Koristi se za direktnu konzumaciju kao i prilog salatama. Veoma je zastupljen u severnim delovima Evrope. Solinitet proizvoda je balansiran za ista podneblja.

Delikates Bela se pakuje u sledećim ambalažama:

  • Delikates Bela 5 kg
  • Delikates Bela 1 kg
  • Delikates Bela 0.800 kg
  • Delikates Bela 0.400 kg
  • Delikates Bela 0.250 kg
  • Delikates Bela 0.200 kg

delikates Bela 400gr malkoDelikates Bela 5kg малкоDelikates Bela 800gr